Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tiếp công dân

Lãnh đạo Hà Tĩnh không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 7 để đảm bảo phòng dịch Covid-19

Đăng ngày 12-07-2021 23:30
124 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 137-TB/TU ngày 12/7/2021 về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2021.

Tổ CNTT Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH