Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức đoàn thể

Những bài học quý giá trong 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ

Đăng ngày 07-05-2018 10:31
104 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được ban hành. Đến nay, Chiến lược cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ phát triển mới của đất nước, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá.

LTT - Theo Chinhphu.vn

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH