Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 25-01-2022 16:16
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH