Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Quyết định về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 02-01-2023 11:02
25 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Tổ CNTT - Hatinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH