Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 03-02-2023 21:31
527 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH