Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Quyết định Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

Đăng ngày 01-01-2023 10:58
24 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

Tổ CNTT - Hatinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH