Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thanh tra KTXH

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 17-10-2023 15:00
335 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 16/10/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 150/QĐ-TT ngày 09/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Tuấn - Phòng Nghiệp vụ 2

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH