Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thanh tra KTXH

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 20-07-2023 15:14
474 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 20/7/2023, tại Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 112/QĐ-TT ngày 10/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Tuấn - Phòng Nghiệp vụ 2

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH