Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thanh tra KTXH

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Hương Sơn

Đăng ngày 20-10-2023 16:33
122 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường UBND huyện Hương Sơn, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 149/QĐ-TT ngày 06/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng tại huyện Hương Sơn.

Võ Minh Nhật - Văn Phòng

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH