Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Đăng ngày 27-10-2017 08:57
237 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng Bí thư vừa ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH