Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức đoàn thể

Tổ chức sinh nhật tháng 11/2023 cho Công chức và người lao động tại Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 01-11-2023 16:04
41 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 1/11/2023, Lãnh đạo và BCH Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã tổ chức sinh nhật đầu tháng 11/2023 cho Công chức và người lao động tại Hội trường tầng 2 Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Võ Minh Nhật - Văn Phòng

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH