Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân

Trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp

Đăng ngày 30-06-2014 14:42
293 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH