Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức đoàn thể

Tự rèn luyện để giữ mình

Đăng ngày 06-08-2018 10:20
385 Lượt xem
Xem cỡ chữ

“Bước ngắn” nguy hiểm là hình ảnh từng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII vào tháng 10-2016 để cảnh báo hiện tượng một số cán bộ từ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

LTT - Theo QĐND.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH