Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức đoàn thể

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chủ động xây dựng “hệ miễn dịch” trước các thông tin xấu, độc

Đăng ngày 22-03-2021 07:39
440 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Khối Đảng - chính quyền (Đoàn Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh) vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vai trò đoàn viên trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH