Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông báo kết luận tiếp công dân

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2013

Đăng ngày 24-11-2013 13:59
236 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ngày 15 tháng 11 năm 2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ của tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh; Thanh tra các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; đại diện: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Thanh tra tỉnh, Trưởng Phòng Nội chính và toàn bộ cán bộ, công chức Phòng Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh.

Thúy Liễu Phòng Tiếp dân - Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH