Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông báo kết luận tiếp công dân

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 9

Đăng ngày 23-09-2022 14:21
12 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 9/2022.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH