Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông báo kết luận tiếp công dân

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2014

Đăng ngày 15-04-2014 13:54
215 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2014, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã chủ trì phiên tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh; cùng tham dự có Ủy viên trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú và đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thanh tra các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh, đại diện: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Cục Thi hành án Dân dự tỉnh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Thanh tra tỉnh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và toàn bộ cán bộ, công chức Phòng Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh.

Văn An - Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH