Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Lịch sử phát triển

Bác Hồ với công tác thanh tra

Đăng ngày 20-11-2012 08:29
1259 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc. Suốt cuộc đời Bác luôn hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Bác quan tâm đến từng lĩnh vực công tác nhất là công tác cán bộ.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH