Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Lịch sử phát triển

Hoạt động thanh tra trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và hội nhập (2005 - 2010)

Đăng ngày 21-11-2012 08:23
353 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong công tác thanh tra, giai đoạn 2006 - 2010, Thanh tra các cấp đã tiến hành 56.919 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đó là những cuộc thanh tra có tính chất trọng điểm, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đất nước và sự phát triển của xã hội .

ThanhtraVietNam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH