Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Lịch sử phát triển

Có một dấu ấn của truyền thống 70 năm trong mỗi người

Đăng ngày 22-11-2014 08:21
381 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đến năm nay, ngành Thanh tra Việt Nam đã trải qua 69 năm xây dựng và phát triển. Có thể thấy được rằng trong chặng đường này, mặc dù toàn ngành đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cũng đã đạt nhiều thành tựu trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và không ngừng phát triển đi lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Đây cũng là năm thi đua quan trọng hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV.

Lê Quỳnh Diên - Theo Báo Thanh tra

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH