Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ thanh tra KTXH

Bàn về công tác khảo sát trước khi tiến hành một cuộc thanh tra

Đăng ngày 15-12-2015 16:00
1035 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) Từ khi về công tác tại Thanh tra tỉnh, được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra, tham gia các đoàn thanh tra, bản thân tôi nhận thấy, để tiến hành một cuộc thanh tra thì giai đoạn chuẩn bị là rất quan trọng, trong đó không thể thiếu khâu khảo sát. Tuy nhiên, nhiều khi tôi vẫn lo lắng trước mỗi lần tham gia đoàn thanh tra.

Phương Thảo - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH