Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ thanh tra KTXH

Công tác xử lý sau thanh tra thực trạng và giải pháp

Đăng ngày 03-09-2015 16:01
1179 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Trong những năm qua, công tác thanh tra tại Hà Tĩnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Các cuộc thanh tra được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước cũng như củng cố trật tự quản lý trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH