Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ thanh tra KTXH

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 17-05-2016 15:58
356 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) Trong thời gian qua, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyễn biến, đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng phát huy hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động thanh tra nói chung.Tuy nhiên, qua theo dõi thực hiện xử lý sau thanh tra cho thấy: việc xử lý kết luận sau thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo, nhìn chung còn chậm; xử lý thu hồi sau thanh tra kinh tế xã hội ở một số đơn vị, một số đoàn tỷ lệ đạt được còn thấp; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra vẫn chưa thường xuyên.Tồn tại trên có nguyên nhân chủ quan, khách quan, có thể rút ra một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

Nguyễn Đức Ngạn - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH