Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Cần khắc phục hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm toán

Đăng ngày 23-02-2017 09:30
239 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong những năm qua, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong xây dựng kế hoạch thanh tra nhằm hạn chế tối đa sự chồng chéo giữa hoạt động thanh tra với Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn xảy ra nhiều hiện tượng chồng chéo giữa hai hoạt động này.

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH