Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Chỉ giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đăng ngày 18-07-2017 09:12
145 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành đã đưa thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện ngay việc giải thể, chấm dứt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH