Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ kết luận nội dung công dân tố cáo HĐTV xét cấp GCNQSD đất xã Đức Hòa và các hộ ông Lê Hoài Thanh, bà Nguyễn Thị Thọ ở xã Đức Hòa.

Đăng ngày 22-01-2014 15:21
728 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Công dân xã Đức Hòa huyện Đức Thọ tố cáo với nội dung: “ông Lê Hoài Thanh, bà Nguyễn Thị Thọ đã làm giả hồ sơ cấp đất để đánh lừa Hội đồng tư vấn cấp đất sai thẩm quyền của xã Đức Hòa. để được cấp GCNQSD đất tại Bãi Soi Đập Ngã; Hội đồng tư vấn của xã Đức Hòa đã không căn cứ vào Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh, thiếu trách nhiệm, tắc trách trong thẩm định hồ sơ, làm không đúng trình tự thủ tục theo hướng dẫn của UBND tỉnh dẫn đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thanh bà Thọ”. Theo thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với HĐTV xét cấp GCNQSD đất xã và các hộ ông Lê Hoài Thanh, bà Nguyễn Thị Thọ ở xã Đức Hòa,

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH