Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức bộ máy

Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Đăng ngày 17-04-2018 09:50
1422 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

LTT - Theo Chinhphu.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH