Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo hiện nay

Đăng ngày 08-07-2020 11:29
1304 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lãnh đạo cơ quan tỉnh hiện nay gồm: 01 Chánh Thanh tra tỉnh và 03 Phó Chánh thanh tra.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH