Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Xã hội

Gìn giữ truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo” trong thời đại ngày nay thế nào?

Đăng ngày 20-11-2023 15:50
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Daibieunhandan.vn) PGS.TS Lê Quý Đức nhấn mạnh, giáo dục như một sự trao truyền văn hóa, trao truyền phẩm chất con người, trao truyền những phẩm chất đẹp của một dân tộc từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Một dân tộc phải có trình độ văn hóa, văn minh nhất định.

Tổ CNTT - theo Daibieunhandan.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH