Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Góp phần quan trọng đấu tranh phòng chống tham nhũng

Đăng ngày 02-11-2022 08:52
540 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thảo luận tại Hội trường sáng qua, các đại biểu Quốc hội nhất trí sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm thực thi cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời cho rằng, đây cũng là giải pháp quan trọng đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị bổ sung các quy định giúp ngăn ngừa rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản hay một số hình thức mới phát sinh như tiền ảo, tài sản ảo…

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH