Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Khen thưởng, xử phạt

Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Đăng ngày 17-10-2022 17:12
18 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH