Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Khen thưởng, xử phạt

Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với bà Phạm Thị Quỳnh Trang

Đăng ngày 10-01-2022 14:32
119 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với bà Phạm Thị Quỳnh Trang

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH