Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 29-06-2022 20:45
612 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-TT ngày 10/01/2022 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2022

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH