Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Kết thúc thí điểm đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh giai đoạn 2015-2019

Đăng ngày 29-09-2022 09:09
17 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 27/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 6423/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ về việc Báo cáo tổng kết thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH