Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Kiểm soát tài sản, thu nhập để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đăng ngày 06-09-2022 09:41
57 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, thời gian qua, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH