Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin thanh tra KTXH

Kiểm toán 30 dự án BT, kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng

Đăng ngày 22-05-2018 14:24
285 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.

LTT - Dangcongsan.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH