Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Lời di huấn của Bác Hồ

Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân: phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới.

Đăng ngày 13-03-2019 10:56
3506 Lượt xem
Xem cỡ chữ


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH