Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Lời di huấn của Bác Hồ

Thanh tra là nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ.

Đăng ngày 13-03-2019 10:44
755 Lượt xem
Xem cỡ chữ


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH