Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Nâng cao trách nhiệm của ngành Thanh tra trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng ngày 11-11-2022 08:47
462 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Yêu cầu xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý đất nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH