Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Ngành Thanh tra cần đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới

Đăng ngày 30-01-2017 09:34
126 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trước hết, Báo Thanh tra xin gửi tới Phó Thủ tướng lời chào trân trọng nhất. Thưa Phó Thủ tướng, đồng chí đánh giá thế nào về kết quả công tác của ngành Thanh tra năm qua trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN)?


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH