Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Nhận diện “lợi ích nhóm” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, từ góc nhìn tội phạm tham nhũng trong phòng, chống Covid-19

Đăng ngày 26-08-2022 09:44
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH