Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin thanh tra KTXH

Nhận diện sai phạm “không thể khủng hơn” tại TKV: Kỳ II: Đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính: Lỗ, không còn khả năng thanh toán

Đăng ngày 05-04-2018 14:27
475 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngay sau khi được thành lập hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ; rồi từ khi thành lập đến nay không hoạt động… Thảm cảnh nào có thể bi đát hơn?

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH