Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin thanh tra KTXH

Nhận diện sai phạm “không thể khủng hơn” tại TKV: Kỳ III: Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài nguyên, đất đai: Vi phạm hàng loạt luật

Đăng ngày 05-04-2018 14:26
573 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng Giám đốc TKV ban hành văn bản trái quy định của Thủ tướng Chính phủ và Luật Đấu thầu làm phát sinh tăng chi phí với giá trị lớn…

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH