Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Phải có quyết tâm chính trị cao trong sắp xếp tổ chức, bộ máy

Đăng ngày 09-10-2018 09:26
600 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện các nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành trung ương (khóa XII), các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh đã quán triệt sâu sắc các nội dung, cụ thể hóa ban hành chương trình hành động, chỉ đạo thực hiện từng bước vững chắc, tập trung xây dựng các đề án và thực hiện một số việc đã rõ...


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH