Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Quy trình nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư
Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn về Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn về Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân

01-06-2018
(Thanhtrahatinh) - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo và nội dung đầu ra 3.4 thuộc dự án “Hỗ trợ quản lý địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh” theo Chương trình dự án ký kết giữa Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công...
Làm tốt công tác đối thoại với người dân để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở cơ sở

Làm tốt công tác đối thoại với người dân để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở cơ sở

18-07-2016
Việc tổ chức đối thoại giữa người giải quyết khiếu nại và người khiếu nại không chỉ là thực thi luật, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực, có thêm cơ sở giải quyết xác đáng vụ việc KN, giải tỏa bức xúc của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội. Giải quyết tốt khiếu nại của người dân...
Quản lý công tác tiếp dân ở địa phương - Vấn đề cần được tăng cường quản lý và quy định cụ thể

Quản lý công tác tiếp dân ở địa phương - Vấn đề cần được tăng cường quản lý và quy định cụ thể

30-05-2016
(ThanhtraHatinh) - Quản lý công tác tiếp công dân ở địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là vấn đề không mới. Nhưng từ khi Luật Tiếp công dân và Nghị định thi hành luật được ban hành và có hiệu lực thi hành, chưa được quy định cho cơ quan chuyên môn...
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp dân định kỳ tháng 01/2016

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp dân định kỳ tháng 01/2016

11-01-2016
Sáng ngày 08/01/2016, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân UBND TP. Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp dân định kỳ tháng 01/2016. Cùng tiếp với Tổng Thanh tra Chính phủ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành nơi có công dân khiếu kiện.
UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

19-02-2015
(Thanhtrahatinh) - Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc phối hợp với Thanh tra tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo theo Thông tư 06 và Thông tư 07 của Thanh tra Chính phủ .

Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc phối hợp với Thanh tra tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo theo Thông tư 06 và Thông tư 07 của Thanh tra Chính phủ .

19-08-2014
(ThanhtraHatinh) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, sáng 18/8/2014, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà phối hợp với Thanh tra tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà phối hợp với Thanh tra tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

11-05-2014
(ThanhtraHatinh) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, ngày 09/5/2014, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011.
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH