Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

Đăng ngày 31-10-2022 08:55
235 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 nêu rõ yêu cầu, trong thời gian tới, cần tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh và bền vững.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH