Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kết luận nội dung tố cáo đối với Hạt kiểm lâm Hương Sơn.

Đăng ngày 08-01-2014 15:24
670 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Thực hiện quyết định số 4678/QĐ-SNN ngày 09/12/2013 của Giám đốc sở Nông ngiệp và phát triển nông thôn về việc thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo đối với Hạt kiểm lâm Hương Sơn, căn cứ vào kết quả xác minh nội dung tố cáo và các tài liệu, chứng cứ có liên quan, ngày 06/01/2014 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành kết luận số 54/KL-SNN về các nội dung tố cáo.

Quang Cương - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH