Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Phan Xuân Sinh ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

Đăng ngày 22-01-2014 15:20
816 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ngày 21/01/2014, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định số 155/QĐ- CTUBND ngày 13/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Phan Xuân Sinh, ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH