Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông báo kết luận tiếp công dân

Thông báo tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh tháng 8 năm 2013

Đăng ngày 19-11-2013 14:31
219 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 15 tháng 8 năm 2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ của tỉnh; cùng tham tham dự có đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường;

Văn phòng Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH