Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân thông báo không thụ lý giải quyết đối với khiếu nại của ông Đặng Văn Ích, Nguyễn Thế Mỹ và một số hộ dân ở tổ dân phố 2&3 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Đăng ngày 10-04-2014 14:12
1049 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ngày 03/4/1014, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã ký ban hành Thông báo số 27/TB-CTUBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của các ông Đặng Văn Ích, Nguyễn Thế Mỹ và một số hộ dân ở Tổ dân phố 2&3 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, nội dung vụ việc như sau:

Trịnh Công Minh – Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH